ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

Η Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε το 315 π.Χ. από το βασιλιά της Μακεδονίας Κάσσανδρο, σε μια σημαντικότατη θέση που βρίσκεται στη συμβολή των οδικών και θαλάσσιων αξόνων της Βαλκανικής. Αναδείχτηκε μεγάλο οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής, τόσο στους ρωμαϊκούς χρόνους, ( Πρωτεύουσα της επαρχίας Μακεδονίας από το 148-147 π.Χ) όσο και στους βυζαντινούς (έδρα της επαρχότητας του Ανατολικού Ιλλυρικού, δεύτερη μετά την Κωνσταντινούπολη, πόλη της αυτοκρατορίας). Μετά την κατάληψη της από τους Οθωμανούς (1430) διατήρησε την ανάμνηση της δεύτερης σημαντικής πόλης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κατά τους βαλκανικούς πολέμους (1912) ανακτάται από τον Ελληνικό στρατό και ακολουθεί την ιστορική πορεία της νεότερης Ελλάδας. Τα παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά μνημεία της συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Map of Thessaloniki Monuments-  Χάρτης των μνημείων της Θεσσαλονίκης