Η υφιστάμενη κατάσταση του Μνημείου, αναφορικά με τη φυσική προσβασιμότητα σημειώνεται στον ακόλουθο χάρτη:

Μονή Λατόμου_Χάρτης

Μονή Λατόμου (Όσιος Δαυίδ)
Μονή Λατόμου (Όσιος Δαυίδ)
Μονή Λατόμου (Όσιος Δαυίδ)