Η υφιστάμενη κατάσταση του Μνημείου, αναφορικά με τη φυσική προσβασιμότητα σημειώνεται στον ακόλουθο χάρτη:

Μονή Βλατάδων_Χάρτης

Μονή Βλατάδων
Μονή Βλατάδων
Μονή Βλατάδων
Μονή Βλατάδων
Μονή Βλατάδων