Ο γνωστός ως Αγίασμα του Ιωάννου Προδρόμου χώρος νοτίως του ναού της Αγίας Σοφίας, θεωρούμενος παλαιότερα ως ρωμαϊκό νυμφαίο, ερμηνεύεται σήμερα ως παλαιοχριστιανικό βαπτιστήριο και αποδίδεται στο κτηριακό συγκρότημα της πεντάκλιτης επισκοπικής βασιλικής του 5ου αιώνα, που εντοπίστηκε ανασκαφικά στη θέση του βυζαντινού ναού της Αγίας Σοφίας (η κόγχη του Ιερού Βήματος της παλαιοχριστιανικής βασιλικής διατηρείται σήμερα στα υπόγεια σύγχρονης οικοδομής επί της οδού Α. Σβώλου στα ανατολικά του σημερινού ναού). Το βαπτιστήριο αποτελείται από μια τετράκογχη αίθουσα με εξέδρες και περιλαμβάνει δεξαμενή (κολυμπήθρα) στον τύπο του σταυρού της Μάλτας. Βρισκόταν σε άμεση επικοινωνία με τη βασιλική του 5ου αι. από διάδρομο με ψηφιδωτό δάπεδο.

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (Βαπτιστήριο)
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (Βαπτιστήριο)
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (Βαπτιστήριο)
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (Βαπτιστήριο)
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (Βαπτιστήριο)