ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ

Αφίσα No1 του έργου ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ

sites/default/files/pdf/poster.pdf

Leaflet No1 του έργου ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ

/sites/default/files/leaflet_final.pdf

Newsletter No 1 του έργου ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ

sites/default/files/newsletter_no1_gr.pdf

Αφίσα No2 του έργου ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ

sites/default/files/poster_2.pdf

Leaflet No2 του έργου ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ

sites/default/files/leaflet_2.pdf

Newsletter No2 του έργου ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ

sites/default/files/newsletter_no2_gr.pdf

Leaflet No3 του έργου ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ

sites/default/files/leaflet_3_1.pdf

Newsletter No3 του έργου ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ

sites/default/files/newsletter_no3_gr.pdf

Παρουσίαση του έργου στο συνέδριο UD2012

sites/default/files/ud2012_final.pdf