ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες στην ιστοσελίδα αυτή, έχει δημιουργηθεί με μια σειρά από χαρακτηριστικά και δυνατότητες.
Οι παρακάτω δυνατότητες βελτιώνουν την πλοήγηση για τους χρήστες κειμένου, τους χρήστες οθόνης ανάγνωσης καθώς και τους χρήστες πληκτρολογίου.

Stylesheets
Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί Cascading Style Sheets (CSS), για την οπτική διάταξη. Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας το υποστηρίζει, η εμφάνιση της ιστοσελίδας μπορεί να απενεργοποιηθεί, ή να αντικατασταθεί ώστε να προσαρμοστεί στις προτιμήσεις σας.

Tabbing
Δεδομένου ότι δεν μπορούν όλοι οι χρήστες των ιστοσελίδων να χρησιμοποιούν το ποντίκι, διασφαλίζεται το ότι η περιήγηση είναι εφικτή, σε λογικά πλαίσια, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο “Tab”. Υπάρχει έτσι σε κάθε σελίδα η μετάβαση στο σύνδεσμο της περιήγησης, η οποία οδηγεί το χρήστη στο βασικό μενού.
Πατώντας το πλήκτρο “Tab” ενώ βρίσκεστε σε κάποιο πεδίο, θα επιλέξετε τον επόμενο σύνδεσμο της σελίδας. Πατώντας το πλήκτρο “Tab” επανειλημμένα μεταβαίνετε στον επιλεγμένο σύνδεσμο. Ο επιλεγμένος σύνδεσμος υποδεικνύεται από το διάστικτο περίγραμμα γύρω του. Μόλις επιλεγεί ο σύνδεσμος μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε πατώντας το πλήκτρο “Enter” του πληκτρολογίου σας. Μπορείτε να περιηγηθείτε προς τα πίσω, στους προηγούμενους συνδέσμους πατώντας τα πλήκτρα “Shift” και “Tab” ταυτόχρονα.

Μεγέθη Γραμματοσειράς
Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για κάθε σελίδα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, μέσω του προγράμματος περιήγησης.
Στο πρόγραμμα περιήγησης, Internet Explorer, επιλέξτε View, μετά Text Size και τέλος το επιθυμητό μέγεθος γραμματοσειράς.
Στο πρόγραμμα περιήγησης, Firefox, πατήστε το πλήκτρο “Control” και το πλήκτρο “+” για να μεγαλώσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς, ή το πλήκτρο “Control” και το πλήκτρο “-” για να το μικρύνετε. Πατώντας το πλήκτρο “Control” και το πλήκτρο “0” επαναφέρετε το αρχικό μέγεθος της γραμματοσειράς.
Στο πρόγραμμα περιήγησης, Safari επιλέξτε View, μετά Text Size και τέλος το επιθυμητό μέγεθος γραμματοσειράς.
Στο πρόγραμμα περιήγησης, Opera επιλέξτε View, μετά Text Size και τέλος το επιθυμητό μέγεθος γραμματοσειράς.

Μορφές
Ετικέτες χρησιμοποιούνται ως βοηθοί για την πρόσβαση στις μορφές πεδίων. Όλες οι μορφές ακολουθούν μία λογική σειρά Tab.

Χρώματα
Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι ανεξάρτητη χρωμάτων. Εάν έχετε οποιαδήποτε δυσκολία στην ανάγνωση τμημάτων της ιστοσελίδας, δοκιμάστε να μεγαλώσετε τη γραμματοσειρά, ή δοκιμάστε να αλλάξετε την οπτική απεικόνιση του συστήματος πλοήγησής σας.

Σύνδεσμοι
Έχουμε εργαστεί σκληρά ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι σύνδεσμοί μας ακολουθούν νοηματικά την ιστοσελίδα, και κάποιοι από αυτούς εξηγούνται λεπτομερέστερα χρησιμοποιώντας ένα χαρακτηριστικό τίτλο, ο οποίος εμφανίζεται όταν κινείται κανείς πάνω από το σύνδεσμο.

Γλώσσα προγραμματισμού
Η γλώσσα προγραμματισμού JavaScript χρησιμοποιείται στην ιστοσελίδα για τη βελτίωση της χρηστικότητας. Όλες οι σελίδες και οι διαδικασίες εξακολουθούν να είναι προσβάσιμες και χρησιμοποιήσιμες ακόμη και αν η JavaScript είναι απενεργοποιημένη ή μη διαθέσιμη.

Οδηγοί πλοήγησης

Η ιστοσελίδα αυτή είναι φτιαγμένη σε πρότυπα XHTML 1.1 και CSS 2.1. Για να εξασφαλίσουμε την ποιότητα του κώδικα αλλά και τη διατήρηση των προτύπων, έχουμε δεσμευτεί για τον τακτικό έλεγχό τους.
Η ιστοσελίδα αυτή θα λειτουργεί και θα εμφανίζεται έτσι όπως έχει σχεδιαστεί σε προγράμματα περιήγησης που υποστηρίζουν τα πρότυπα αυτά.
Τα πιο κοινά προγράμματα είναι:
Firefox, Chrome και Opera σε Windows (ο Internet Explorer, δυστυχώς δεν υποστηρίζει πλήρως τα πρότυπα του διαδικτύου σε όλες τις δημοσιευμένες εκδόσεις του μέχρι και σήμερα), Safari, Chrome και Firefox σε Mac OS X.
Εάν δεν έχετε εγκατεστημένο κάποιο από αυτά τα προγράμματα ή δεν είναι σε θέση να αναβαθμιστούν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα πιο εύκολα απενεργοποιώντας εντελώς το CSS – βλέπε βοήθεια του προγράμματος πλοήγησης για περαιτέρω πληροφορίες.