Η υφιστάμενη κατάσταση του Μνημείου, αναφορικά με τη φυσική προσβασιμότητα σημειώνεται στον ακόλουθο χάρτη:

Άγιος Νικόλαος Ορφανός_Χάρτης

Άγιος Νικόλαος Ορφανός
Άγιος Νικόλαος Ορφανός
Άγιος Νικόλαος Ορφανός
Άγιος Νικόλαος Ορφανός
Άγιος Νικόλαος Ορφανός